Interviu cu directorul componentei aeriene a ROUEX 09

 

ROUEX 09

Interviu cu domnul comandor Alexandru Trandafir, comandantul componentei aeriene a exerciţiului ROUEX 09

 

Interviu de Alin C. IONESCU

 

 

Ce a reprezentat exerciţiul tactic cu trageri de luptă ROUEX 09 pentru Forţele Aeriene?

 

ExerciÅ£iul ROUEX 09, desfăşurat în perioada 21 septembrie – 02 octombrie a.c., a reprezentat activitatea cea mai complexă executată de ForÅ£ele Aeriene în acest an, acesta incluzând dislocarea şi redislocarea forÅ£elor, a tehnicii de luptă şi a mijloacelor şi echipamentelor. Faza cea mai intensă a operaÅ£iilor a avut loc în perioada 28 septembrie – 02 octombrie, aceasta culminând cu tragerile de luptă executate în poligonul Cincu. Pe timpul exerciÅ£iului, acÅ£iunile ForÅ£elor Aeriene au avut ca nucleu Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, care a asigurat sprijinul forÅ£elor şi mijloacelor participante la exerciÅ£iu.

Scopul exerciÅ£iului a fost antrenarea componentelor operaÅ£ionale, de armă şi cele ale unor mari unităţi şi unităţi operaÅ£ionalizate, în vederea participării la planificarea şi desfăşurarea unei operaÅ£ii întrunite, precum şi organizarea şi executarea unui exerciÅ£iu demonstrativ pentru prezentarea posibilităţilor de luptă şi de instruire. ForÅ£ele Aeriene au participat la desfăşurarea momentelor tactice şi tragerilor de luptă în poligonul Cincu, precum şi la exerciÅ£iul de comandament (CPX – Command Post Exercise).

Principalele obiective de instruire pe timpul exerciÅ£iului au vizat perfecÅ£ionarea capacităţii de planificare şi conducere a forÅ£elor în cadrul operaÅ£ilor întrunite, antrenarea în aplicarea tacticilor, tehnicilor şi procedeelor standard NATO, pentru misiunile de apărare aeriană, interdicÅ£ie aeriană, sprijin aerian apropiat, cercetare aeriană, transport aerian şi evacuare aeromedicală. De asemenea, exerciÅ£iul a vizat antrenarea prin executarea tragerilor şi bombardamentelor în poligonul Cincu, simultan cu ducerea acÅ£iunilor de lupta întrun cadru tactic.

 

La ce nivel s-a situat implicarea ForÅ£elor Aeriene în acest exerciÅ£iu tactic cu trageri de luptă?

 

La exerciÅ£iu au participat peste 250 de militari din cadrul ForÅ£elor Aeriene, cu 8 aeronave MiG-21 LanceR C ale Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii şi Bazei 95 Aeriene Bacău, 4 aeronave IAR-99 Şoim din cadrul Şcolii de AplicaÅ£ie pentru ForÅ£ele Aeriene (SAFA) Boboc, 9 elicoptere IAR-330 (în variantele SOCAT, MEDEVAC şi L) şi un avion C-130H Hercules din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni.

 

Ce a presupus coordonarea componentei aeriene a ROUEX 09?

 

Reuşita principală exerciÅ£iului a fost  reprezentată de coordonarea formaÅ£iilor mixte de aeronave în scopul asigurării fluxului optim al sprijinului aerian. În acest mod a fost obÅ£inut efectul sinergic al operaÅ£iei forÅ£elor întrunite împotriva adversarului. Coordonarea formaÅ£iei mixte de tip COMAO (COMbined Air Operation – OperaÅ£ie Aeriană Combinată) a vizat asigurarea apărării aeriene, interdicÅ£ia aeriană prin lovirea trupelor inamicului pe traseele de afluire către zona acÅ£iunilor de luptă şi în raioanele de concentrare şi sprijinul aerian al trupelor aflate în contact direct cu forÅ£ele inamice.

Trebuie evidenÅ£iat faptul că o mare parte a operaÅ£iilor aeriene s-au executat în condiÅ£ii meteorologice dificile, cu plafoane de nori joase, vizibilitate redusă şi ploaie, toate acestea în condiÅ£iile reliefului accidentat din zona poligonului Cincu. Toate acÅ£iunile ForÅ£elor Aeriene au fost coordonate în mod detaliat cu manevra ForÅ£elor Terestre, inclusiv cu manevra de foc a acestora. Pentru a exemplifica, merită menÅ£ionată coordonarea tragerilor şi bombardamentelor reale ale aviaÅ£iei cu focul executat de Brigada 8 Artilerie Mixtă, intervalele dintre momentele părăsirii zonei de foc de către aeronavele ForÅ£elor Aeriene şi loviturile executate cu lansatoarele LAROM, de la distanÅ£e de peste 30 km, fiind de aproximativ un minut.

 

Care au fost misiunile componentei aeriene în cadrul scenariului exerciÅ£iului?

 

Misiunea principală a unităţilor ForÅ£elor Aeriene a fost cucerirea supremaÅ£iei aeriene şi apărarea aeriană a trupelor proprii aflate în zona de operaÅ£ii, executată pe fondul tactic al angajării forÅ£elor terestre ale inamicului. De asemenea, au fost executate misiuni de atac la sol  în poligon pentru sprijin aerian apropiat, cu trageri şi bombardamente reale, precum şi misiuni de cercetare aeriană cu aeronave pilotate şi UAV, transport aerian, lansarea desantului aerian paraşutat şi evacuarea aeromedicală a personalului rănit pe timpul acÅ£iunilor de luptă. Au fost exersate şi procedeele standard privind modul de acÅ£iune la nivelul de comandă şi control al exerciÅ£iului în strânsă legătură cu sprijinul logistic, în vederea susÅ£inerii misiunilor complexe de sprijin al ForÅ£elor Terestre cu formaÅ£ii mixte de aeronave. Aeronavele ForÅ£elor Aeriene au asigurat şi simularea forÅ£elor aeriene adverse pe timpul etapei I a exerciÅ£iului, care a vizat afirmarea unităţilor ForÅ£elor Terestre.

 

Cum apreciaţi gradul de cooperare al componentei aeriene cu componenta terestră a ROUEX 09?

 

Scopul  prioritar al activităţilor de zbor, derulate în comun cu unităţile ForÅ£elor Terestre, a fost acela de a testa capacitatea de dislocare pe una din bazele ForÅ£elor Aeriene şi de a exersa tacticile şi procedeele asociate operaÅ£iilor întrunite, în vederea ridicării nivelului de instruire şi de interoperabilitate conform standardelor NATO. ExerciÅ£iul a asigurat condiÅ£iile necesare pentru instruirea personalului în folosirea tacticilor, tehnicilor şi procedeelor standard pentru asigurarea sprijinului unităţilor ForÅ£elor Terestre pe timpul executării operaÅ£iei întrunite, fiind asigurată îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor de instruire  propuse. Complexitatea exerciÅ£iului a permis identificarea unor probleme în executarea comenzii şi controlului, precum şi în executarea operaÅ£iunilor de zbor care vor fi analizate şi implementate în regulamentele şi manualele de instruire.

 

Cum arată bilanţul exerciţiului din punctul de vedere al Forţelor Aeriene?

 

Unităţile ForÅ£elor Aeriene participante la exerciÅ£iu au executat misiunile în mod corespunzător, folosind corect procedeele, tehnicile şi tacticile standard NATO. De asemenea, au fost executate cu succes tragerile aeriene reale şi bombardamentul real în poligonul Cincu, concomitent cu ducerea acÅ£iunilor întrun cadru tactic, în deplină coordonare cu manevra de foc a unităţilor ForÅ£elor Terestre. În total au fost executate aproximativ 200 ore de zbor, în peste 250 de ieşiri/aeronavă. Repartizate pe tipuri de aparat de zbor, cu MiG-21 LanceR au fost executate aproximativ 50 ore de zbor în 56 de ieşiri, cu IAR-99 Şoim 25 ore de zbor în 26 ieşiri, cu IAR-330 100 ore de zbor în 145 ieşiri şi cu C-130 Hercules – 15 ore de zbor. Pe timpul executării tragerilor şi bombardamentelor reale au fost folosite bombe clasice tip BEM-250, proiectile reactive nedirijate S-5M, rachete antitanc dirijate X-5 Spike şi tunurile de bord calibru 20 mm. De asemenea, a fost lansat un număr considerabil de capcane termice ce asigură protecÅ£ia pasivă a aeronavelor împotriva rachetelor antiaeriene autodirijate în spectrul infraroşu.

 

Sunt exerciÅ£iile tactice cu trageri de luptă de tip ”joint” mai valoroase ca şi tip de antrenament decât cele executate separat, pe categorii de forÅ£e armate?

 

ExerciÅ£iile întrunite reprezintă nivelul cel mai înalt de instruire al unei categorii de forÅ£e, întrucât valorifică întregul potenÅ£ial de acÅ£iune prin integrarea cu celelalte categorii de forÅ£e în scopul obÅ£inerii eficienÅ£ei maxime pe câmpul de luptă. În cazul ForÅ£elor Aeriene, pe timpul exerciÅ£iilor întrunite este urmărită sincronizarea perfectă cu acÅ£iunile ForÅ£elor Terestre sau Navale şi acordarea sprijinului optim pentru îndeplinirea misiunilor acestora.

 

Domnule comandor, vă mulţumim respectuos pentru amabilitate!

Comentarii:

Nu a fost adaugat inca niciun comentariu. Fii primul care comenteaza!

Comenteaza:

Aripi Romanesti Muzeul Aviatiei Romanian Spotters Resboiu Povesti de aerodrom Pilot magazin Romania Militara Info Aviatie Aviatia.ro Pilot MIG Aviatia Magazin Fundatia Serbanescu Fundatia Cer Senin Fan Club Dorel Luca