Interviu acordat de comandantul CCIZ Craiova

 

CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ÎNCERCĂRI ÎN ZBOR – O INSTITUŢIE SOLIDĂ

 

 
Interviu de Alin C. Ionescu şi Claudiu Diaconu

 

Reporter:Anul precedent, Centrul de Cercetări şi Încercări în Zbor a împlinit 35 de ani. Ce reprezintă pentru unitatea pe care-o comandaţi aniversarea acestei sume semirotunde?

 

Comandor Florea Drăghici: Aniversarea a 35 de ani reprezintă o certitudine a îndeplinirii menirii pentru care a fost înfiinţată această unitate, respectiv de încercare a produselor aeronautice, în special a aeronavelor fabricate de I. Av. Craiova, precum şi de a efectua cercetări în domeniul aeronautic.

 

Rep.:Cum se prezintă CCIZ la vârsta de 35 de ani?

 

Cdor. F. D.: La 35 de ani, CCIZ este o instituţie solidă, cu o bogată experienţă în domeniul încercărilor în zbor, cu specialişti în domeniul aeronautic şi în alte domenii adiacente care au trecut peste două omologări de aeronave (IAR-93 şi IAR-99), precum şi o bază materială modernă şi corespunzătoare sarcinilor de testare la sol şi în zbor a produselor aeronautice.

 

 

 

Rep.:Consideraţi că, de-a lungul anilor, importanţa CCIZ a crescut sau a scăzut? Argumentaţi, vă rog.

 

Cdor F.D.: Putem spune, fără teamă de a greşi că importanţa CCIZ de-a lungul anilor a crescut necontenit. Dacă, la început, CCIZ a fost înfiinţat in scopul de a încerca avioanele fabricate de I.Av. Craiova, în timp portofoliul de activităţi specifice CCIZ s-a diversificat. La ora actuală CCIZ poate executa:

 

 

 

• Cercetări şi încercări la sol şi în zbor în scopul certificării şi omologării aeronavelor militare şi civile, prototip sau modernizate, a echipamentelor şi sistemelor de bord, armamentului şi muniţiei de aviaţie;

 

• Cercetări şi experimentări în scopul certificării sau omologării altor produse cu destinaţie militară;

 

• Executarea zborurilor de încercare a aeronavelor ieşite din fabricaţie/recepţie;

 

• Testarea altor tipuri de tehnică militară;

 

• Studii,  cercetări  aplicative  şi  experimentări  pentru  Ministerul Apărării Naţionale şi alte ministere;

 

• Calibrarea sistemelor de măsură utilizate pe timpul experimentărilor ;

 

• Măsurători de precizie, achiziţie şi prelucrări de date experimentale;

 

• Elaborarea documentaţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor;

 

• Actualizarea instrucţiunilor de zbor şi luptă aeriană;

 

• Propuneri de modificare a resurselor aeronavelor;

 

• Cercetări şi experimentări în domeniul medicinii aeronautice;

 

• Participarea la demonstraţii aeriene organizate în ţară si străinătate;

 

• Executarea altor activităţi în domeniul aviaţiei (filmări speciale, expertize tehnice pentru investigarea evenimentelor de aviaţie, determinări gravimetrice, etc.)

 

 

 

Rep.:Cât de adaptat consideraţi că este CCIZ la realităţile de pe plan mondial din domeniul testărilor aeronautice?

 

Cdor F.D.: Consider că în 35 de ani de funcţionare, CCIZ a parcurs un număr important de activităţi de testare şi evaluare şi proiecte de cercetare ştiinţifică aplicativă care se constituie într-un portofoliu complex care acoperă aproape toate tipurile de produse aeronautice, în acepţiunea largă pe care acest termen o are în literatura de specialitate. Cerinţele Ministerului Apărării Naţionale privind problematica specifică domeniului aeronautic precum şi evoluţiile înregistrate atit în general în domeniul aeronautic cât şi în mod particular în domeniul testării şi evaluării produselor aeronautice au impus o adecvare a politicii în privinţa resurselor umane şi organizării instituţiei. Dotarea centrului a fost permanent îmbunătăţită cu scopul de a asigura utilizarea unor soluţii moderne atât pentru instrumentarea aeronavelor cât şi pentru asigurarea instrumentelor necesare proiectării şi realizării procedurilor de testare şi evaluare şi a prelucrării performante a datelor. În consecinţă, având în vedere aspectele menţionate, pot spune că CCIZ răspunde cu succes cerinţelor internaţionale în domeniul testării produselor aeronautice.

 

Rep.:Care credeţi că sunt neajunsurile actuale ale CCIZ şi pe ce domenii consideraţi că ar trebui intensificate eforturile angajaţilor centrului?

 

Cdor F.D.: Dintre neajunsurile actuale menţionez:

 

• Forţa de muncă îmbătrânită;

 

• Scăderea entuziasmului şi a iniţiativei în abordarea proiectelor;

 

• Specificul activităţilor impune o plajă ocupaţională largă, diminuându-se numărul personalului de C-D;

 

• Politica de personal centralizată creează dificultăţi în selecţia şi încadrarea personalului de C-D;

 

• Colapsul industriei de apărare;

 

• Incoerenţa finanţării C-D, mai ales în domeniul militar.

 

În acest sens consider că în viitorul apropiat trebuie acţionat atât de nivelul CCIZ cât şi la nivelul eşaloanelor superioare în scopul înlăturării neajunsurilor menţionate pentru:

 

• Deblocarea posturilor de cercetare;

 

• Elaborarea cadrului legislativ necesar desfăşurării fluente a activităţilor cuprinse în PNCDI şi a accesului instituţiilor de C-D la proiectele europene de CD;

 

• Implicarea întregului personal de CD atestat în aeronautică în menţinerea unor pregătiri adecvate şi in abordarea activităţilor de CD de profil;

 

• Creşterea interesului la nivel naţional pentru latura aplicativă a CD în favoarea laturii teoretice

 

îmbunătăţirea colaborării cu forţele operaţionale;

 

• Creşterea vizibilităţii instituţiei în spaţiul ştiinţific intern şi extern;

 

• Asigurarea fondurilor necesare derulării activităţilor de bază tehnico-materiale necesare derulării activităţilor de bază pentru a răspunde cerinţelor de performanţă şi calitate în domeniul testării produselor militare.

 

Rep.:Care sunt obiectivele prioritare ale CCIZ pentru viitorul apropiat?

 

Cdor F.D.:  Am să le enumerez punctual:

 

a) Asigurarea suportului ştiinţific necesar fundamentării deciziilor de înzestrare a armatei cu noi tipuri de tehnică militară şi de modernizare a tehnicii existente;

 

b) Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnologic pentru Testare şi Evaluare de Dezvoltare a tehnicii militare care intră în dotarea armatei pe baza unor criterii de de apreciere unice valabile în cadrul NATO şi UE;

 

c) Implementarea în România a tuturor standardelor militare tehnice care se aplică în cadrul NATO;

 

d) Elaborarea  unor  propuneri   de  modificare   a  cadrului  legislativ  din   domeniul cercetării-dezvoltării care să elimine birocraţia şi să permită accesul instituţiilor la proiecte finanţate din fonduri internaţionale;

 

e) Stabilirea priorităţilor imediate din domeniul R&T şi alocarea integrală a resurselor necesare finalizării acestora;

 

f) Realizarea lucrărilor de C-D prevăzute de PSCD (Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare) al MApN şi PNCDI (Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare) în beneficiul MApN;

 

g) Alinierea activităţilor de C-D la priorităţile NATO şi UE privind securitatea mondială.

 

Rep.:Cum vedeţi viitorul CCIZ?

 

Cdor F.D.: În contextul economic şi politic intern şi internaţional, CCIZ va putea asigura în viitor cadrul ştiinţific şi tehnic necesar derulării cu prioritate a proiectelor din domeniul aeronautic şi spaţial şi testării-evaluării tehnicii de aviaţie la cerinţele de performanţă şi calitate specifice.

 

 

Comentarii:

Nu a fost adaugat inca niciun comentariu. Fii primul care comenteaza!

Comenteaza:

Aripi Romanesti Muzeul Aviatiei Romanian Spotters Resboiu Povesti de aerodrom Pilot magazin Romania Militara Info Aviatie Aviatia.ro Pilot MIG Aviatia Magazin Fundatia Serbanescu Fundatia Cer Senin Fan Club Dorel Luca